Om vår organisation     Ryssar i Sverige  
  Gallerier     E-tidning     TV   Nyheter  Kalender: Sverige 
FAQ
Kalendarium
Boken. Sverige: Enkelt, nyttigt, bekvämt. Hur man överlever i ett välfärdsland.
Resumé. Maria Hassan, Sveriges parlamentledamot (s).
Integartionsverket skriver om vår bok.
Innehåll.
Socialförsäkring i Sverige och andra Nordiska länder.
I Sverige, om Sverige
Ryska konstnär, författare, artister i Sverige
Affärskontakter.
Top1 [Recepie book]
Axelsson &Karlsson
Efron
Alvik
Tema modersmål
Sveamarket
VolgogradWelcome

Boken. Sverige: Enkelt, nyttigt, bekvämt. Hur man överlever i ett välfärdsland. / Resumé. Maria Hassan, Sveriges parlamentledamot (s).
Resumé. Maria Hassan, Sveriges parlamentledamot (s).

Resumé

Sverige: Enkelt, nyttigt, bekvämt. Hur man överlever i ett välfärdsland./ Швеция: Просто, полезно, удобно. Рецепты выживания в благополучной стране.

Kort sammanfattning.

Boken är skriven år 2005 inom ramen för projektet Projektets namn är ”Ryssarnas väg in i den svenska arbetsmarknaden” som genomförde av Ryska riksförbundet i Sverige i samarbete med Integrationsverket.

Boken finns i elektronisk version på Ryska riksförbundets webbplats, www.rurik.se, och består av 31 artiklar, som omfattar mer än 300 sidor.

Vad är det som gör boken värdefullt?

Boken vänder sig i första hand till rysktalande befolkningen. Enligt uppgifterna från Statistiska Centralbyrån bor i Sverige 38 000 rysktalande personer som antingen är födda i någon av republikerna i f.d. Sovjetunionen eller i något av länderna i f.d. östblocket, där ryskan var obligatorisk språk i skolan. Till den gruppen hör också människor från Afrika, Asien och Latinamerika som var gäststudenter i f.d. Sovjetunionen.

Det övergripande syftet med boken är att ge de nyanlända rysktalande personer en samhällsledning och hjälpa dem att integrera sig i det svenska samhället.
Samtidigt är boken en viktig informationskällan om Sverige för rysktalande personer även utanför Sverige.

Tre workshops ordnades för att diskutera bokens innehåll och slutresultatet granskades på sista projektmötet. Sedan oktober 2005 är både boken och materialen från seminarier som Ryska riksförbundet ordnade för rysktalande personer, publicerade på Ryska riksförbundets hemsida www.rurik.se. Med detta har förbundet nått en bredare läsarkrets.

Boken består av fyra avsnitt.

I första avsnitt ges en kort beskrivning av landet Sverige. Bland annat berättar man om Migrationsverkets verksamhet, om befintlig samhällsinformation på ryska och ger en generell bild av ryssarnas liv i Sverige.


Sveriges representativa demokrati, parlamentarism och folkrörelsernas betydelse för demokratiska processen är huvudtema för andra avsnittet.

Tredje avsnittet innehåller praktiska råd hur man ordnar vardagen i det nya landet och skaffar egen försörjning: startar företag, söker jobb och bostad, skaffar körkort etc.
Fjärde avsnittet är ägnat åt grundpelarna i en väfärdssamhälle-försäkrings-och skattesystemet.

Boken är skriven på ryska vilket är extra viktigt för rysktalande emigranter för att kunna tillgodogöra sig all viktig information och bli goda medborgare i det nya landet. Projektens författare är vanliga människor som ville dela med sig sina upplevelser, praktiska kunskaper och erfarenheter av deras liv i Sverige. De flesta artiklarna är skrivna av yrkesmänniskor bland vilka, till exempel en auktoriserad revisor, deltagare i SIDA:s projekt, representanter från Konsultfirma BICON och finasandepartementet etc.

Ryska riksförbundet i Sverige gör ett värdefullt arbete genom att sprida information om Sverige bland rysktalande befolkningen både i Sverige och i hela världen. Jag önskar Ryska riksförbundet framgångar i det fortsatta arbete.


Maria Hassan
Sveriges parlamentledamot (s)
Stockholm, juli 2006

  
Prenumerera på nyheter
Dela på sociala nätverk
 Sök på webbplatsen

Annons:
Annons:
Rys amb
Общество Привет
Statistik över besök för idag
Яндекс.Метрика
Система Orphus